Zurqumted6hgpci48pme

Bedre mobildækning og strøm til mobilen på Smukfest

Pressemeddelelser   •   Aug 02, 2017 10:00 CEST

På en festival anno 2017 er der flere mobiltelefoner end festivalgæster - og mobiler kræver opladning. Derfor er Telia klar med Danmarks første mobilhotel; et helt nyt koncept, der forkæler både festivalgæster og deres mobiler, når Smukfest løber af stablen fra på søndag.

Zeoklavrqexloe5gaq2q

1,8 millioner danske biler kan blive smart-cars

Pressemeddelelser   •   Jun 28, 2017 10:00 CEST

DANMARKSPREMIERE. En helt ny teknologi gør det nu muligt at opgradere stort set hele den danske bilpark. Med Telia Sense Car bliver det muligt for biler helt tilbage fra 2001 at udnytte digitale teknologier, der hidtil kun har været forbeholdt topmodellerne fra verdens allerdyreste bilmærker. Med den nye teknologi bliver Internet of Things (IoT) konkret.

Iq6hz3odk6nesz6sta5u

Telia-kunder får 4G over hele Europa

Pressemeddelelser   •   Jun 15, 2017 08:00 CEST

Fra i dag kan alle Telia-kunder surfe løs på 4G i hele Europa. Telia har nemlig åbnet for lynhurtige 4G-forbindelser i samtlige 32 EU- og EFTA-lande (Norge, Schweiz mv.). Dermed får Telia-kunder "True Roam Like Home" med samme oplevelse ude som hjemme. Samtidig udvider Telia sine eksisterende Roam Like Home abonnementer, så kunderne nu kan tage hele 20 GB data med på ferien uden at betale ekstra.

Pst7q5eaj6ggvaydw0qm

​Telia og Elgiganten indgår strategisk samarbejde

Pressemeddelelser   •   Jun 12, 2017 10:30 CEST

Nordens to største udbydere af teknologi – indenfor hver sit felt – har indgået et strategisk samarbejde, der gør det lettere for danske mobilbrugere at få råd og vejledning til at vælge den helt rigtige mobiltelefon og det helt rigtige mobilabonnement.

Media no image

​Respekt for ytringsfrihed – Telia Companys syn på ny lovgivning i Danmark - OPDATERET

Nyheder   •   Jun 12, 2017 10:22 CEST

OPDATERET 12. JUNI 2017: 
Folketinget har i fredags (9. juni) vedtaget et revideret lovforslag, som er begrænset til det, der er strengt nødvendigt i forhold til lovens formål;at bekæmpe ekstremistisk indhold og terrorpropaganda på internettet.

Telia Company finder det positivt, at Justitsministeriet og Folketinget har lyttet til bl.a. Telias høringssvar. 
Telias høringsvar findes efter den oprindelige artikel nedenfor.

OPRINDELIG ARTIKEL:

Respekt for ytringsfrihed – Telia Companys syn på ny lovgivning i Danmark

Som led i en national handlingsplan mod ekstremisme og radikalisering er de fremsat lovforslag til ny dansk lovgivning om blokering af bestemte internetsider.

Telia Company er engageret i at respektere ytringsfriheden. Telia Company vil derfor påpege, at den nye lovgivning ville kunne få alvorlige konsekvenser for vores kunders ytringsfrihed.

Regeringens kontrol med kommunikationstjenester tjener et helt legitimt samfundsmæssigt formål, men de kan også være problematiske, fordi de kan være i konflikt med grundlæggende menneskerettigheder.

Ny lovgivning - "nødvendig og proportional"

Ifølge det lovforslaget vil blokering af bestemte hjemmesider kun ske på grundlag af en domstolsafgørelse. Teleoperatørerne skal derfor ikke, som det eller har været fremme, ikke frivilligt kunne blokere websteder.

Justitsministeriet har erkendt, at enhver blokering skal være nødvendig og proportional. Den foreslåede lov er imidlertid meget bred, hvilket betyder at blokeringer kan vedrøre ikke kun terrorpropaganda og lignende, men også relatere til enhver overtrædelse af straffelovgivningen.

Den fulde tekst af lovforslaget fra vinteren 2017 lyder: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/cc7ebadc-5cee-44f9-9b5a-c544f34903b3/Udkast%20til%20lovforslag%20(H%C3%B8ring).pdf

"Gennemsigtig og gennemsigtig"

Telia Company's politik er, at vi ikke engagere os politisk i de, hvor vi opererer. Vi kommenterer ikke politik eller kommer ikke med politiske udtalelser. Telia Company går dog gerne i dialog om regler og vilkår, der påvirker vores forretning, og de virksomheder, vi har andel i. Som det er defineret i Telia Companys koncernpolitik, går vi ind for klare og gennemsigtige lovbestemmelser om proportionalitet og nødvendighed for al statslovgivning i forbindelse med overvågning og kontrol af kommunikation.

Telia Company hæfter sig ved, at blokering af hjemmesider er en meget vidtrækkende handling, som potentielt kan udgøre en krænkelse af ytringsfriheden. Det er derfor vigtigt, at både lovgiveren og derefter domstolene fortsat fuldt ud tager hensyn til principperne om nødvendighed og proportionalitet og retsstatsprincippet. Et minimumskrav er efter vores opfattelse udtrykkeligt at specificere i lovgivningen hvilke overtrædelser af straffelovgivningen, der ville være gældende for mulige blokeringsbeslutninger fra domstolene. Telia Company anbefaler også, at denne blokeringslovgivning er begrænset til det, der er strengt nødvendigt i forhold til lovens formål, som er at bekæmpe ekstremistisk indhold og terrorpropaganda på internettet.

Endelig anbefaler Telia Company, at domstolene har fuld gennemsigtighed i forhold til antallet af blokerede websteder. Også offentligheden bør informeres gennem en såkaldt landing-site, som informerer brugeren om domstolenes beslutning om blokering af konkrete hjemmesider, samt give kontaktinformation til retten eller politiet for yderligere spørgsmål.

Telia Company vil fortsat fremhæve disse synspunkter, også når man interagerer med Danmarks regering i relation til denne nye lovgivning.

-- o -- o -- o --

TELIAS HØRINGSVAR TIL JUSTITSMINISTERIET:

Justitsministeriet har 11. januar 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda, blokering af hjemmesider, stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere m.v.) i høring.

Udkastet indeholder forslag til ændring af Retsplejeloven, hvor der i kapitel 71 foreslås indsat en særlig bestemmelse, foreslået som § 791 d, om blokering af hjemmesider, hvis der er grund til at antage, at der fra hjemmesiden foretages overtrædelser af straffeloven.

I den forbindelse skal Telia gøre opmærksom på, at blokering af hjemmesider som udgangspunkt er et særdeles vidtgående indgreb, der udgør et indgreb i ytringsfriheden. Telia er derfor bekymret for den generelle regulatoriske udvikling, hvor flere og flere områder omfattes af varierende grader af censur på det frie internet.

Til det konkrete forslag skal Telia bemærke, at bestemmelsen lægger op til, at blokering af hjemmesider skal være underlagt domstolskontrol, hvilket Telia ser som et minimum i forhold til at sikre et minimum af retssikkerhed.

Telia skal videre bemærke, at det ikke er angivet nærmere i bestemmelsen, hvilke straffelovsbestemmelser og strafferammer bestemmelsen påtænkes anvendt på. Denne manglende afgrænsning af bestemmelsens anvendelsesområde finder Telia problematisk. Da lovforslaget i sig selv omhandler bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda, er det Telias opfattelse, at bestemmelsens anvendelsesområde som minimum bør begrænses til netop terrorrelaterede straffelovs overtrædelser.

I Justitsministeriets egne bemærkninger fremgår det, at

”Bestemmelsen vil f.eks. skulle bruges over for hjemmesider, der indeholder propaganda til fordel for terrororganisationer mv. Forslaget er begrundet i, at ekstremisters og terroristers brug af internet og sociale medier i rekrutteringsøjemed er steget betydeligt inden for de senere år. Et væsentligt element i indsatsen mod online radikalisering består i at reducere omfanget af voldeligt ekstremistisk materiale på internettet”.

At en sådan bestemmelse også skal kunne anvendes i andre tilfælde end de af lovforslagets omhandlede, finder Telia bekymrende.

Det fremgår af Justitsministeriet bemærkninger til lovforslaget, at det forudsættes, at politiet selv skal vurdere, hvorvidt ressourceforbruget ved indgrebet står mål med lovovertrædelsens grovhed, og om indgrebet er egnet i det konkrete tilfælde.

Videre bemærker Justitsministeriet, at der skal foretages en proportionalitetsafvejning, inden der træffes afgørelse om blokering. Blokering må således ikke foretages, såfremt indgrebet står i misforhold til sagens betydning og den ulempe, som indgrebet må antages at medføre.

Telia skal bemærke, at den proportionalitetsvurdering, som domstolene skal foretage, og som politiets indledende vurdering vil danne grundlag for, vil være særdeles vanskelig at foretage, såfremt der ikke direkte i loven angives, hvilke konkrete straffelovsbestemmelser og strafferammer, der er omfattet af bestemmelsen. Telia er på denne baggrund bekymret for, at den materielle realitetsbehandling af blokeringssager ikke vil være tilfredsstillende.

Telia skal derfor opfordre til, at det i loven præciseres, hvilke straffelovsbestemmelser og strammerammer det påtænkes, at bestemmelsen skal anvendes på, og at det af loven fremgår udtrykkeligt, at bestemmelsens formål er at bekæmpe udbredelse af terrorpropaganda på nettet.

Telia skal endvidere opfordre til, at der er gennemsigtighed omkring omfanget af de hjemmesider, hvor der foreligger en domstolskendelse om blokering.

Afslutningsvis skal Telia for god ordens skyld bemærke, at den brede anvendelse, som der er lagt op til i loven, vil kunne blive opfattet som ikke-proportionelt i internationale sammenhænge. Telia skal blandt andet her henvise til UN statement https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf, hvoraf følgende fremgår:

“Operating paragraph 10: “Condemns unequivocally measures to intentionally prevent or disrupt access to or dissemination of information online in violation of international human rights law and calls on all States to refrain from and cease such measures”;

OPDATERET 12. JUNI 2017: Folketinget har i fredags (9. juni) vedtaget et revideret lovforslag, som er begrænset til det, der er strengt nødvendigt i forhold til lovens formål;at bekæmpe ekstremistisk indhold og terrorpropaganda på internettet. Telia Company finder det positivt, at Justitsministeriet og Folketinget har lyttet til bl.a. Telias høringssvar.

Læs mere »
Media no image

Discovery-kanaler er tilbage på Telia TV

Pressemeddelelser   •   Jun 09, 2017 18:41 CEST

Telia og Discovery Networks er nået til enighed om en fortsat tv-aftale. Det betyder, at alle de tv-kanaler, hvor Discovery Networks er rettighedshaver, er tilbage på Telia TV i løbet af et par timer. De berørte kanaler har været i sort siden torsdag kl. 00.20. Alle Telia TV-kunder fortsætter til uændret pris og med samme fleksibilitet i deres tv-abonnement, som inden konflikten.

Konflikten har drejet sig om følgende kanaler:
Kanal 4 - Kanal 5 - 6’eren - Canal 9 - Euro Sport 1 - Euro Sport 2 – Discovery - Discovery World - Discovery ID - Discovery Science - Animal Planet - TLC

Vi er Telia Company, den nye generation af teleselskab. Vores 26.000 talentfulde kollegaer servicerer hver dag millioner af kunder i en af verdens mest teknologimodne regioner. Med en stærk tele-infrastruktur er vi samlingspunkt for det digitale økosystem, som hver dag gør det muligt for private, virksomheder og samfund at følge lige præcis det, som giver allermest mening for netop dem – på deres egne betingelser. Med hovedkvarter i den nordiske region – epicenter for innovation og teknologi - er vi klar til at forandre branchen og bringe hele verden endnu tættere på vores kunder.

Telia og Discovery Networks er nået til enighed om en fortsat tv-aftale. Det betyder, at alle de tv-kanaler, hvor Discovery Networks er rettighedshaver, er tilbage på Telia TV i løbet af et par timer. De berørte kanaler har været i sort siden torsdag kl. 00.20. Alle Telia TV-kunder fortsætter til uændret pris og med samme fleksibilitet i deres tv-abonnement, som inden konflikten.

Læs mere »
Ay2csclqyjjmxgezkubc

Eksklusivt: Telia får eneret på "fremtidens tablet"

Pressemeddelelser   •   Jun 09, 2017 09:30 CEST

Fra på tirsdag kan du forvandle dit spisebord til en kæmpe-tablet. Eller erstatte din fladskærm med en diskret og handy lille boks, som med et slag samler hjemmets digitale dimser i én enhed. På tirsdag kommer Sony Xperia Touch - også kaldet "fremtidens tablet" - nemlig til salg i Danmark. Men allerede i dag kan du selv prøve kræfter med den lille nyskabelse i Telias butik på Strøget i København.

Media no image

Discovery-seere risikerer at miste tv-signal

Pressemeddelelser   •   Jun 07, 2017 15:00 CEST

Fra kl 23.59 i aften er der risiko for, at Telia TV-kunder ikke længere vil kunne se de tv-kanaler, hvor rettighederne ejes af Discovery Networks. Årsagen er, at Discovery Networks i forbindelse med forhandlinger ønsker at ændre de nuværende vilkår på en måde, så den enkelte tv-kunde fremover bliver stillet betydeligt dårligere end i dag - det gælder både pris og valgfrihed.

En så betydelig forringelse af kundernes produkt, kan Telia ikke acceptere. Af rettighedsmæssige årsager er Telia derfor nødsaget til at slukke for signalet på de berørte kanaler fra og med midnat - medmindre man når til enighed inden da.

I Danmark drejer det sig om følgende kanaler:
Kanal 4 - Kanal 5 - 6’eren - Canal 9 - Euro Sport 1 - Euro Sport 2 – Discovery - Discovery World - Discovery ID - Discovery Science - Animal Planet - TLC

Kernen i konflikten er, at Discovery Networks ønsker at begrænse slutkundernes adgang til indhold og samtidig vil indføre en markant prisforhøjelse.

“For Telia er kundeoplevelsen det vigtigste. Derfor er det her også en rigtig ærgerlig situation. Men vi kan ikke acceptere, at vores tv-kunder i Danmark bliver stillet så meget ringere, fordi man forsøger at tvinge en stor europæisk aftale ned over os og vores kunder. Det er en kamp, vi er nødt til at tage på vegne af vores kunder,” siger privatkunde direktør i Telia, Christoph Nørgaard og fortsætter:

”Vi håber selvfølgelig på at nå til enighed med rettighedshaveren hurtigst muligt, så kunderne ikke oplever ændringer i deres tv-produkt. Men et forringet produkt med mindre valgfrihed til den enkelte kunde og til en højere pris. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere,” siger Christoph Nørgaard.

Telia understreger:

 • Der bliver sendt direkte besked ud til alle berørte kunder i løbet af i dagen i dag. 
 • Det tilstræbes, at alle berørte kunder vil være orienteret, inden der slukkes for signalet. 
 • Alle berørte kunder vil få en kompensation - denne afhænger af, hvilket produkt kunden har. 
 • Hvad kompensationen består i, fremgår af den direkte kommunikation med den enkelte kunde.
 • Telia arbejder på at finde en permanent løsning så hurtigt som muligt. 

Vi er Telia Company, den nye generation af teleselskab. Vores 26.000 talentfulde kollegaer servicerer hver dag millioner af kunder i en af verdens mest teknologimodne regioner. Med en stærk tele-infrastruktur er vi samlingspunkt for det digitale økosystem, som hver dag gør det muligt for private, virksomheder og samfund at følge lige præcis det, som giver allermest mening for netop dem – på deres egne betingelser. Med hovedkvarter i den nordiske region – epicenter for innovation og teknologi - er vi klar til at forandre branchen og bringe hele verden endnu tættere på vores kunder.

Fra kl 23.59 i aften er der risiko for, at Telia TV-kunder ikke længere vil kunne se de tv-kanaler, hvor rettighederne ejes af SBS Discovery. Årsagen er, at Discovery Networks i forbindelse med forhandlinger ønsker at ændre de nuværende vilkår på en måde, så den enkelte tv-kunde fremover bliver stillet betydeligt dårligere end i dag - det gælder både pris og valgfrihed.

Læs mere »
Oyldbrc3pdi1rxejkv1x

Top 10: Mest solgte mobiler i maj

Pressemeddelelser   •   Jun 01, 2017 12:00 CEST

Salget af mobiltelefoner ligger stabilt i disse måneder. Apples iPhone 7 er efterfulgt Huaweis Y5 II og Samsungs Galaxy 8'ere bare tidens mest populære mobiltelefoner. Faktisk er listen over danskernes foretrukne mobiltelefoner så stabil, at vi i denne måned skal helt ned på en sjetteplads på listen over de ti mest solgte mobiler, før vi finder den første ændring i forhold til forrige måned.

Kr4ssnv1t1ors91quec2

​Nu får alle Telia-kunder Roam Like Home

Nyheder   •   Maj 10, 2017 09:00 CEST

Langt de fleste Telia-kunder har allerede i dag fri adgang til Roam Like Home med deres eksisterende abonnement. Disse abonnementer fortsætter til samme priser. Alle øvrige abonnementer tilføjes en Roam Like Home-pakke på 5 GB til brug i udlandet.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • rasmus.avnskjold@teliacompany.com
 • 28 27 55 00

Om Telia Danmark

Vi er Telia Company, den nye generation af teleselskab. Vores 26.000 talentfulde kollegaer servicerer hver dag millioner af kunder i en af verdens mest teknologimodne regioner. Med en stærk tele-infrastruktur er vi samlingspunkt for det digitale økosystem, som hver dag gør det muligt for private, virksomheder og samfund at følge lige præcis det, som giver allermest mening for netop dem – på deres egne betingelser. Med hovedkvarter i den nordiske region – epicenter for innovation og teknologi - er vi klar til at forandre branchen og bringe hele verden endnu tættere på vores kunder.

Adresse

 • Telia Danmark
 • Holmbladsgade 139
 • 2300 København S
 • Danmark