Få vores nyheder på mail

TDC forhindrer reel konkurrence på IPTV i Danmark

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2010 09:12 CET

Telia klager nu til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over TDC’s misbrug af sin dominerende stilling på tv-området. Telia har gennem mere end to år forhandlet med TDC om at få tilbudt en grossistpris, der gør det muligt at tilbyde landsdækkende tv via telefonstikket (IPTV via ADSL). Imens har TDC skovlet langt over 100.000 kunder ind på deres eget Home Trio-tilbud.

Telia er i dag det eneste teleselskab, der tilbyder et reelt alternativ til TDC på området for internet, telefoni og tv (IPTV) via telefonstikket. Men Telia kan alene tilbyde produktet til ca. 35 pct. af de danske husstande.

Det er særligt forbrugere i udkants-Danmark, som rammes af problematikken. I landets tyndt befolkede områder kan forbrugerne i dag fortsat kun vælge TDC, hvis de ønsker en løsning med internet, telefoni og tv via telefonstikket. Men også forbrugere i landets store byer ønsker adgang til alternativer, når det gælder tv via telefonstikket, der jo er stærkt konkurrencedygtigt ift. de andre måder at modtage tv-signaler på.

I klagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om TDC’s misbrug af sin dominerende stilling på markedet, fastslår Telia bl.a., at misbrugets karakter medfører, at Telia ikke kan konkurrere med TDC i markedet for distribution af tv via telefonstikket, fordi TDC afskærmer adgangen til markedet ved at sætte grossistprisen på produktet så højt, at det umuliggør konkurrenters tilstedeværelse på markedet. Og fordi TDC’s egen forretning (Home Trio) opnår bedre vilkår end konkurrenternes forretning, herunder Telias.

“TDC anvender margin squeeze og diskrimination til at afskærme konkurrenter adgangen til markedet. Det betyder, at det nu på tredje år reelt er umuligt for andre aktører at konkurrere med TDC i detailmarkedet for tv via telefonstikket. Efter Telias vurdering rammer denne markedsafskærmning alle TDC’s aktuelle og mulige konkurrenter,” påpeger Dan Strömberg, adm. direktør for Telia bredbåndsforretning.

TDC’s kobbernet vil i de næste fem år stadig være den eneste vej ud til alle de danske husstande. Derfor er det fortsat relevant at sikre gode muligheder for tv-distribution på dette net.

“Teknologien udvikles fortsat, så hastighederne på kobbernettet bliver højere og højere samtidig med at tv-signalerne komprimeres mere og mere. Det betyder, at denne teknologi i allerhøjeste grad fortsat har en fremtid, som attraktiv konkurrent til tv via fiber, kabel-tv-nettet og parabol,” siger Dan Strömberg.

Telia håber på en hurtig afgørelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så konkurrencen på landsdækkende IPTV omsider kan komme i gang for alvor.

Telia i Danmark er en del af TeliaSonera koncernen, som er den førende telekommunikationsvirksomhed i de nordiske og baltiske lande, med virksomheder i Spanien samt i en række lande i Eurasien, inklusiv Rusland og Tyrkiet. Ved udgangen af 2013 havde TeliaSonera en omsætning på 101,7 milliarder svenske kroner, og 189 mio. kunder (72,5 mio. på hjemmemarkederne og 116,5 mio. igennem delvist ejede selskaber). TeliaSonera er noteret på børserne i Stockholm og i Helsinki. Telia i Danmark udbyder mobil og fastnettelefoni til både privat- og erhvervskunder samt bredbåndsforbindelser og data-services. Telia havde i 2013 en omsætning på 4,6 milliarder danske kroner. Enkelthed og service er vigtigt for at vi kan skabe profitabel vækst og værdi for vores kunder og ejere. Læs mere på www.telia.dk