Få vores nyheder på mail

Telenor og Telia går sammen om at skabe Danmarks bedste netværk

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2011 10:09 CEST

Telenor og Telia har indgået aftale om netværksdeling for at skabe Danmarks bedste mobilnetværk. Aftalen får stor betydning for både kundeoplevelsen og for selskabernes økonomi. Telia og Telenor holder fælles pressemøde i dag kl. 11 på hotel Phoenix i Bredgade 37, København.

Det er en historisk dag i den danske telebranche. Nordens to største teleoperatører, Telia og Telenor, indgår aftale om at dele mobilnetværk i Danmark. Telia og Telenor etablerer samtidig et fælles infra-strukturselskab, som skal bygge det fælles netværk. Aftalen omfatter både 2G, 3G og 4G (LTE), og ambitionerne med aftalen er store:

”Det er en milepæl, at vi nu har besluttet at slå vores netværksinvesteringer og netværkskompeten-cer sammen. I fællesskab vil vi skabe Danmarks bedste mobilnetværk og dermed give de bedste kun-deoplevelser på smartphones, tablets og mobilt bredbånd,” siger administrerende direktør for Telia Søren Abildgaard og administrerende direktør for Telenor Jon Erik Haug.

Store ambitioner i Danmark
Med aftalen giver de to selskaber hinanden adgang til eksisterende master i områder, hvor de ellers hver især skulle have bygget. Desuden vil Telenor og Telia fremover bygge nye mobilmaster i fælles-skab. Dermed reducerer Telia og Telenor udgifterne til mobilinfrastruktur, samtidig med at det fælles netværk udbygges hurtigere, end de to selskaber ville kunne gøre hver for sig.

”Både Telia og Telenor har store ambitioner i Danmark. For at indfri disse ambitioner skal vi lykkes med to ting: Vi skal levere kundeoplevelser i verdensklasse. Og vi skal sikre, at det også på lang sigt er rentabelt for os at drive forretning i Danmark. Med netværksdeling tager vi et stort og strategisk vigtigt skridt på begge fronter og står endnu bedre rustet til at udfordre konkurrenterne,” siger Jon Erik Haug og Søren Abildgaard.

Kunderne kan allerede nu begynde at mærke effekten af netværkssamarbejdet. Som et led i aftalen er Telenor og Telia nemlig, inden for rammerne af mastelovgivningen, i fuld gang med at give hinan-den adgang til eksisterende 2G- og 3G-positioner – og med planlægningen af nye fælles 2G- og 3G-positioner.

”Vi gør vores netværk endnu mere fintmasket og forbedrer dermed begge selskabers tale- og data-dækning til glæde for kunderne. Vi vil løfte kundeoplevelsen måned for måned fra nu af, og vi har fuld fart på,” siger Søren Abildgaard og Jon Erik Haug.

Samarbejde om infrastruktur, konkurrence på produkter
Samarbejdet omfatter det såkaldte radio-access-netværk, dvs. de antenner, master, og sendeudstyr, der skaber forbindelse til de mobile enheder. Samarbejdet omfatter ikke de to selskabers core-netværk, hvor tjenesterne produceres – core-netværkene skal fortsat drives hver for sig. Telia og Te-lenor fortsætter som to selvstændige operatører og vil også fremover konkurrere intenst om kunderne med forskellige produkter, tjenester og prissætning. Anmeldelse af aftalen er iværksat over for Kon-kurrencestyrelsen.

Telia i Danmark er en del af TeliaSonera koncernen, som er den førende telekommunikationsvirksomhed i de nordiske og baltiske lande, med virksomheder i Spanien samt i en række lande i Eurasien, inklusiv Rusland og Tyrkiet. Ved udgangen af 2013 havde TeliaSonera en omsætning på 101,7 milliarder svenske kroner, og 189 mio. kunder (72,5 mio. på hjemmemarkederne og 116,5 mio. igennem delvist ejede selskaber). TeliaSonera er noteret på børserne i Stockholm og i Helsinki. Telia i Danmark udbyder mobil og fastnettelefoni til både privat- og erhvervskunder samt bredbåndsforbindelser og data-services. Telia havde i 2013 en omsætning på 4,6 milliarder danske kroner. Enkelthed og service er vigtigt for at vi kan skabe profitabel vækst og værdi for vores kunder og ejere. Læs mere på www.telia.dk