Få vores nyheder på mail

TeliaSonera og Telenor lægger deres danske forretninger sammen

Pressemeddelelse   •   Dec 03, 2014 08:00 CET

Telenor og Telia har i dag indgået en aftale om at slå de to danske virksomheder sammen i et fællesejet selskab, hvor hver part ejer 50 procent. Det nye selskab vil blive en robust teleoperatør, som vil være i stand til at øge investeringerne i netværket til fordel for kunderne.

”Det er et naturligt og nødvendigt skridt at etablere et fælles selskab sammen med Telenor, hvor vi bygger videre på vores eksisterende netværkssamarbejde. Ved at slå vores kræfter sammen kan vi sikre fortsatte investeringer i Danmark – ikke blot til glæde for de danske telekunder, men også for det danske samfund som helhed,” siger Robert Andersen, Executive Vice President og chef for region Europa i TeliaSonera.

Telenor og TeliaSoneras nye selskab i Danmark vil have en fælles mobil kundebase på cirka 3,5 mio. kunder. Dagens aftale skaber en robust operatør på det danske marked, idet selskaberne tilsammen har en markedsandel på 40 procent af mobilmarkedet, en omsætning på mere end 9 mia. DKK og et signifikant synergipotentiale.

Der har længe været et udtalt behov for konsolidering på det danske telemarked, hvor operatørerne har været udsat for et pres på både omsætning og indtjening, hvilket har medført et begrænset råderum for investeringer og innovation. Telenor og TeliaSonera har siden 2012 haft et fælles mobilnetværk i Danmark, og de to parter er nu blevet enige om, at et samlet og uafhængigt selskab er den optimale løsning for at udnytte synergieffekterne og skabe værdi.

“Konkurrencen i Danmark er intens, og vi ser et fortsat pres på omsætning og indtjening, så en konsolidering var den eneste løsning. Ved at slå Telenors og TeliaSoneras aktiver og kundebaser i Danmark sammen skaber vi en robust operatør, der kan tilbyde kunderne fremragende mobilnet med en god brugeroplevelse,“ siger Kjell-Morten Johnsen, Executive Vice President og chef for Telenor Region Europa.

Synergieffekter

Sammenlægningen af de to selskaber forventes at skabe synergieffekter for mere end 800 mio. DKK om året med fuld effekt fra 2019. De største synergieffekter forventes inden for distribution, salg og marketing, kundeservice, administration samt netværk og it. Integrationsomkostningerne forventes at beløbe sig til 0,8 mia. DKK i perioden 2015-2017.

Fordele for kunderne

Sammenlægningen af TeliaSonera og Telenor vil give de danske telekunder væsentlige fordele. Blandt andet vil selskabet få flere butikker og være bedre rustet til at give kunderne en endnu bedre netværksoplevelse. Derudover vil det fællesejede selskab være bedre i stand til at investere i attraktive og brugervenlige tjenester. Ved at slå de to selskabers bredbåndstjenester sammen, vil der desuden skabes en bedre bredbåndsleverandør for såvel privat- som erhvervskunder.

Selskabsstruktur

Bestyrelsen i det nye selskab vil være ligeligt repræsenteret af Telenor og TeliaSonera. Bestyrelsen vil have syv medlemmer, hvor hvert selskab udpeger tre medlemmer, og hvor bestyrelsesformanden vil blive valgt enstemmigt af de to parter i fællesskab.


Rekrutteringsprocessen for at finde en adm. direktør for det nye selskab starter snarest, og det forventes, at en ny direktør vil være på plads i god tid før gennemførelsen af handlen.

Værdifastsættelse

Telenor og TeliaSonera er enige om, at værdien af deres respektive selskaber er næsten ens, og dermed er aftalen baseret på ligeligt ejerskab. Forskellen i nettogæld og forskelle i arbejdskapital fra underskrift til gennemførelse af handlen vil blive afviklet ved kontant betaling.

Tidsplan

Telenor and TeliaSonera er enige om alle centrale betingelser i aftalen. Aftalen kræver godkendelse af EU Kommissionen. Parterne forventer EU-godkendelse og gennemførelse af handlen i løbet af 2015. Selskaberne vil fortsætte med at være uafhængige og vil operere selvstændigt frem til gennemførelsen af aftalen.

Pressemøde i Danmark kl. 11:30 CET

TeliaSonera og Telenor inviterer til pressemøde med Robert Andersson, Executive Vice President og chef for region Europa i TeliaSonera, og Kjell Morten Johnsen, Executive Vice President og chef for Telenor Region Europa.

Sted: Radisson Blu, Amager Boulevard 70, København

For yderligere information venligst kontakt TeliaSoneras pressekontor på +46 771 77 58 30

Telia i Danmark er en del af TeliaSonera koncernen, som er den førende telekommunikationsvirksomhed i de nordiske og baltiske lande, med virksomheder i Spanien samt i en række lande i Eurasien, inklusiv Rusland og Tyrkiet. Ved udgangen af 2013 havde TeliaSonera en omsætning på 101,7 milliarder svenske kroner, og 189 mio. kunder (72,5 mio. på hjemmemarkederne og 116,5 mio. igennem delvist ejede selskaber). TeliaSonera er noteret på børserne i Stockholm og i Helsinki. Telia i Danmark udbyder mobil og fastnettelefoni til både privat- og erhvervskunder samt bredbåndsforbindelser og data-services. Telia havde i 2013 en omsætning på 4,6 milliarder danske kroner. Enkelthed og service er vigtigt for at vi kan skabe profitabel vækst og værdi for vores kunder og ejere. Læs mere på www.telia.dk